Đóng

Hotline: 097 565 9770

Hướng dẫn giám sát người vùng dịch về Tp.HCM

18/02/2021 Tin Tức

Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến Thành phố Hồ Chí Minh: – Người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19: Cách ly tập trung 14 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân. Xét nghiệm ngay khi vào khu cách ly 4 lần vào ngày thứ 1, 5, 10 và […]

Xem thêm...