Trường TCN ĐSG tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2021

20/01/2021 Đoàn thể, Tin Tức

Trường TCN ĐSG tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2021 chi đoàn trường phối hợp với đoàn phường Tăng Nhơn Phú B, thực hiện công trình bồn hoa công viên tại khu phố 5 Phường Tăng Nhơn Phú B   TCN ĐSG

Xem thêm...