Khai trương văn phòng tuyển sinh – tư vấn giới thiệu việc làm

12/11/2020 Tin Tức

Ngày 9/11/2020 Trường TCN ĐSG khai trương văn phòng tuyển sinh – tư vấn giới thiệu việc làm mới.Văn phòng mới sẽ phục vụ tốt hơn công tác tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm của trường.Đây là nơi các em học sinh có thể yên tâm tìm đến khi cần sự hỗ […]

Xem thêm...