Trường TCN ĐSG tham gia khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố 2020

04/11/2020 Đào Tạo, Đoàn thể, Tin Tức

Trường TCN ĐSG tham gia khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố 2020, buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi và trang trọng của buổi lễ  khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố 2020. Sau đây là vài hình ảnh của buổi […]

Xem thêm...