Đóng

Viên chức nhà trường tham gia lớp tập huấn quốc phòng an ninh năm 2019

Ngày 22/10/2019, Viên chức nhà Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn tham gia lớp tập huấn quốc phòng an ninh năm 2019.

Với nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, các học viên tham gia tập huấn đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point, mô phỏng, ứng dụng 3D, phần mềm Simbook,… nhằm đem lại hiệu quả ứng dụng tốt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDQPAN.

Công tác PBGDPL trong nhà trường có vai trò to lớn trong việc nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội trong đó có học sinh, sinh viên, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Một số hình ảnh Viên chức nhà trường tham gia:

 73325268_3081708921844467_1911176248181129216_n 74419832_3081709095177783_7448442351850094592_o 74458341_3081709025177790_4690710053714395136_n

TCN – ĐSGC

Thông tin liên quan