Đóng

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức quận năm 2020

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức quận năm 2020

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_001 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_002 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_003 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_004 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_005 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_006 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_007 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_008 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_009 Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận năm 2020_010

Hồ sơ nộp tại phòng Hành chính, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn. Địa chỉ: 2/38 Lê Văn Việt khu phố 2, phường Hiệp Phú, Quận 9.

Điện thoại liên hệ: 0368917692 gặp A. Dũng.

– Phieu dang ky du tuyen 

– Nop kem ke hoach So yeu ly lich tu thuat

TCN ĐSG

Thông tin liên quan