Đóng

Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2017

HỘI NGHỊ

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN SINH, THI TỐT NGHIỆP VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NĂM  2017; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 06/4/2018, tại tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 về giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn có thầy Đặng Văn Đại – Hiệu trưởng, cô Trần Huyền Vân – Phó hiệu trưởng, cô Trần Thị Tuyết Anh – Trưởng trung tâm Tuyển sinh Quan hệ doanh nghiệp và việc làm, thầy Trần Nguyễn Trung Dũng – phụ trách Phòng Hành chính, thầy Lê Tất Lợi – Phụ trách tài sản thiết bị và thầy Phan Văn Liêm – Viên chức Phòng Đào tạo tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nhấn mạnh giải pháp công tác tuyển sinh phải gắn với tuyển dụng. Thực hiện tinh thần kết luận của Hội nghị, trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn đã triển khai thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo gắn với tuyển dụng, cụ thể, trường đã có buổi làm việc với công ty TNHH Cơ khí Thương mại Nhật Long và công ty TNHH Manpower Việt Nam và hiện đang tiến hành các thủ tục ký kết hợp tác.

3

Được biết nhà trường đã phối hợp với công ty TNHH Manpower Việt Nam tổ chức thực hiện giới thiệu việc làm và phối hợp với công ty TNHH Cơ khí Thương mại Nhật Long đào tạo nghề Cắt gọt kim loại cho học sinh trung cấp của trường năm học 2018 – 2019.

Thông tin liên quan