Đóng

Học viên lớp Điện Công Nghiệp khóa 1806DCN thực hành thực tập hệ thống lạnh tòa nhà khối hành chánh

Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn đào tạo sinh viên theo hướng ứng dụng – thực hành, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có năng lực nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong thực tế sản xuất.

Với môi trường làm việc tại doanh nghiệp, sinh viên,học viên các ngành Điện Công Nghiệp tại trường Đông Sài Gòn đã từng bước tiếp cận thực tế, nâng cao năng lực thực hành và tư duy giải quyết vấn đề, bằng tinh thần yêu nghề, chịu khó học hỏi.

Ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng được học tại trường sinh viên, học viên đã học tập được rất nhiều kiến thức thực t tại trường  Đông Sài Gòn.

Biết kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, biết vận dụng kiến thức được đào tạo trong trường vào thực tế.

Học viên lớp Điện Công Nghiệp khóa 1806DCN tổ chức thực hành, thực tập hệ thống lạnh tòa nhà khối hành chánh:

thuc-hanh thuc-hanh-1 thuc-hanh-2 thuc-hanh-3 thuc-hanh-4 thuc-hanh-5 thuc-hanh-6

TCN ĐSG

Thông tin liên quan