Đóng

Học sinh học thực hành kỹ thuật lắp đặt điện tại Chu Văn An

Nhằm mang đến kiến thức cho học sinh học thực hành kỹ thuật lắp đặt điện tại trường Chu Văn An. Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi Học sinh học thực hành kỹ thuật lắp đặt điện tại trường Chu Văn An.

3c5c4b931193efcdb682 a54ecd9f979f69c1308e cd284dba17bae9e4b0ab

TCN ĐSG

Thông tin liên quan