Đóng

Hotline: 097 565 9770

info_hocvien_v2

Thông báo: Đăng ký tham gia hoạt động Hoa Phượng Đỏ, đoàn trường TCN ĐSG

18/06/2020 Đoàn thể, Học sinh - sinh viên, Thông báo của học viên

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, giáo viên trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên trẻ rèn luyện kỹ năng, bồi […]

Xem thêm...