Học sinh học thực hành kỹ thuật lắp đặt điện tại Chu Văn An

13/10/2020 Đào Tạo, Tin Tức

Nhằm mang đến kiến thức cho học sinh học thực hành kỹ thuật lắp đặt điện tại trường Chu Văn An. Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi Học sinh học thực hành kỹ thuật lắp đặt điện tại trường Chu Văn An. TCN ĐSG

Xem thêm...